Re: Wandystan: Makiem szał cisza

gds <grzegorzdstunza@...>
 

2012/7/24 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@...>

Czoem Wandystan!

To jest chyba tak zwana

Nie plecie bzdur. Wczoraj w tajnym bunkrze poza granicami MW odbyo si
spotkanie Mandragorw Pupki z p.o. Mandragorw.

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.