Re: Wandystan: Makiem szał cisza

Ivo Karakachanow
 

On Tue, Jul 24, 2012 at 4:08 PM, gds <grzegorzdstunza@...> wrote:

2012/7/24 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@...>

Czołem Wandystan!

To jest chyba tak zwana

Nie plećcie bzdur. Wczoraj w tajnym bunkrze poza granicami MW odbyło się
spotkanie Mandragorów Pupki z p.o. Mandragorów.

--
ANP

Potwierdzam. Było to owocne spotkanie.
--
Ivo


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.