Re: Wandystan: Makiem szał cisza

Alojzy Pupka
 

2012/7/24 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@...>:

To jest chyba tak zwana
ZDAJE SIĘ, a nie CHYBA

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.