Re: Wandystan: Makiem szał cisza

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

ZDAJE SIĘ, a nie CHYBA
To jest, zdaje się, tak zwana "klęska aktywności"... (Pupka, coś zjebałeś...)

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.