Konstytucja

pmk
 

Mam pytanie do władz Wandystanu (obecnie p.o. mndr. dkmr.)
co z konstytucją. Zgodnie z postanowieniami umowy
zjednoczeniowej oktrojuje ją książę i mandragor.

Rozmawiałem z mandragorem Pupką i miał mi przesłać
tekst, który następnie mieliśmy wspólnie opublikować.
Czy w związku z zastępstwem są prowadzone jakieś kroki.
Mandragor Pupka mówił o krótkim akcie sankcjonującym
może nie tyle status quo co status quo ante (stanu klęski
aktywnościowej) pozostawiając uchwalenie konstytucji
docelowej już Churałowi Ludowemu. Czyli: prezydent i RKL -
władza wykonawcza, ChL powszechny - ustawodawcza, brak
sądowniczej (tu właściwość sarmacka dzięki Wandzie, bo
szkoda kadr - zawsze zachęcam chętnych do zgłaszania
swych kandydatur do Sądu Koronnego) i funkcje gwarancyjne
mandragorów (jutrz. i socjogramu).

Uważam, że Wandystanowi szybko potrzeba wyborów
prezydenckich bo taki iwent będzie działał ożywczo.
Nie śledziłem ostatnio LDMW, z uwagi na prace nad systemem
informatycznym oraz ograniczenia realowe, stąd proszę
wybaczyć, jeżeli przeoczyłem coś w temacie.--
Piotr_II_Grzegorz

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Konstytucja pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=7631&p=75544#p75544.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.