Re: Wandystan: [SAL] Weryfikacja kadr

Tow. Radziecki
 

Czołem Perun!

Skierujcie wniosek właściwą drogą, do mnie, a ja przekażę dalej.
A to sam nie mogę? Wybaczcie, nie orientuję się w procedurach - czyli
muszę wszystkie kontakt z władzami centralnymi realizować przez
towarzysza Mandragora/Dekamerona? No do chuja pana! Chyba ich w tym
Grodzisku posrało!

Oczywiście, żeby nie było - żadnych zarzutów do towarzysza za
zwrócenie uwagi nie mam - dziękuję i się dostosuję.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.