Re: Wandystan: Konstytucja

Tow. Radziecki
 

Czołem Khand!

Nie śledziłem ostatnio LDMW, z uwagi na prace nad systemem
informatycznym oraz ograniczenia realowe, stąd proszę
wybaczyć, jeżeli przeoczyłem coś w temacie.
Wybaczamy.

Generalnie już jakiś czas temu na LDMW wylądowały dwa różne projekty
mojego autorstwa - jeden tow. Pupka miał zestawić ze swoimi
propozycjami, przy czym z miejsca zauważył, że projekt jest właściwie
pełną, nie "małą" konstytucją (choć mocno skróconą w porównaniu do
poprzedniej). Druga wersja była z kolei minimum minimorum - czyli
mówiła tylko o mandragorze jako tymczasowej władzy i o zasadach
uchwalenia nowej konstytucji. Czyli de facto to o czym mówisz jest
niejako pomiędzy moimi dwiema propozycjami.

Do wyborów prezydenta konstytucji nam nie trzeba, wystarczy edykt
mandragora. Więc można by uchwalić tą drugą, minimalną, a Churał niech
potem uchwali zwyczajną.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.