Re: Wandystan: [SAL] Weryfikacja kadr

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Wydaje mi się że to nie tyle kwestia „do interwencji”, co po prostu
zagadnienie wagi ogólnosarmackiej, bo wiele osób może odebrać
(błędnie) legalizację SAL jako złamanie monopolu KSZ. Dlatego
myślę że dobrze byłoby nie tyle od razu lecieć z publicznym wnios-
kiem do Księcia i robić dym kiedy zostanie on odrzucony,
Generalnie na ten temat prowadzę już publiczną dyskusję wyjaśniającą -
przy okazji jednej z dyskusji na temat KSZ.
(http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=7558&start=20&st=0&sk=t&sd=a)
Faktycznie jakiś kapralina się tam pluje, ale poziom wypowiedzi nie
odbiega od standardów KSZ. Trochę bardziej żenujące było to, że muszę
wyjaśniać Księciu jakie są jego prerogatywy i że monopol KSZ wcale nie
jest monopolem absolutnym. No, ale trochę popracujemy - i to
przejdzie, bo nie ma żadnej podstawy do tego, żeby wniosek został
odrzucony.

co raczej
najpierw omówić tę kwestię zakulisowo, a dopiero potem wprowa-
dzić wspólnie ustaloną formułę wprowadzić w życie.
Nie bardzo widzę co trzeba byłoby tu ustalać. Formułę wniosku? No ok,
jak już zapowiedziałem przepuszczę go przez dekamerona (chyba, ze tow.
mandragor wrócił na pełen gwizdek), to ewentualnie odsieje, jeżeli
wymsknęły by mi się w nim jakieś sarkazmy. Ale nawet z tow. Goateckim
prowadziłem kulturalną wymianę zdań w tym temacie (bez sarkazmu) więc
myślę, że dam sobie radę.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.