Re: Wandystan: [SAL] Weryfikacja kadr

Tow. Radziecki
 

Czołem Ja!

Ja sam nie chcę robić wszystkiego w SAL,
choć porządkowanie strony w pewnym sensie objęło wszystko. Formacje
których "nie czuję" (albo "czuję mniej") przesunąłem do
garnizonów/rozformowania, żeby nie było tak, że 100% SAL robi
Radziecki bez poszanowania dla tradycji poszczególnych formacji i tak
dalej. Szególnie dotyczyło to Gellońskiego Hufca i Baridajskiego
Ćwierćbatalionu.
Aha - bo nie dopowiedziałem, a nie chcę dalszych nieporozumień. Przez
rozformowanie nie rozumiem rozwiązania jednostki i jej likwidacji
(stąd zresztą w postanowieniu jest "_tymczasowe_ rozformowanie"). A
jeżeli tylko znajdzie się ktoś, kto chociażby na minimalnym poziomie
się podejmie opieki nad formacją (nie mówię, że codziennie nowa
inicjatywa oddziału, tylko co jakiś czas coś i żeby można było go
wpisać na stronę), to reaktywacja natychmiastowa i prosto do służby
liniowej w dowolnie wybranej Armii. Chodziło _wyłącznie_ o moje
priorytety i o niewpieprzanie się w cudze wizje, które nie koniecznie
muszę rozumieć :-)

Myślę, że (jeżeli Ci to w ogóle pasuje) spokojnie mógłbyś (mówię tu do
Ivo oczywiście) reaktywować Ćwierćbatalion, nawet na zasadzie
usadzenia go w Ciudad de Bravo. I nie byłoby podstaw do płaczu :-) Tym
bardziej, że miałeś "jutro" (tak stoi na stronie) dokończyć historię
batalionu :P

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.