Re: Wandystan: [SAL] Weryfikacja kadr

Tow. Radziecki
 

Czołem Grigorij!

Co ten sarmacki baronet ze mnie zrobil :(((
Nic dziwnego. Nie od dziś wiadomo, że baronet jest tytułem wsiowym.

Co do tego o czym pisał tow. Perun - przychylam się do pomysłu
samokrytyki w Wandei Ludu, bo - wybaczcie, towarzyszu, bez złych
zamiarów - trochę za hełmofonem macie. To żaden wstyd, a bardzo
przyjemny wstęp do reaktywacji w Mandragoracie, jeżeli oczywiście
macie taki zamiar.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.