Re: Wandystan: SAL: II Dywizja Okladzin Medycznych im. Chetnego Kroku

gds <grzegorzdstunza@...>
 

Towarzyszu, więcej o sobie i standardowo, czyim jesteście klonem.

W dniu piątek, 27 lipca 2012 użytkownik Wedrowycz-Paczenko napisał:

Niniejszym ogłaszam powstanie:

II Batalion Okładzin Medycznych im. Chętnego Kroku

W skład batalionu wchodzą:
21 Kompania Masażystek im. Zwiędłego Kaktusa
22 Kompania Pielęgniarek im. Chryzantemy Spojonej
23 Kompania Fizjoterapeutek im. Krotochwili Natchnionej

Dowództwo nad Batalionem obejmuje
plutonowy Wędrowycz-Paczenko de domo Hjuhefner z siostrami
niemiłosiernymi.--
Wedrowycz-Paczenko

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu,
w wątku SAL: II Dywizja Okładzin Medycznych im. Chętnego Kroku pod adresem
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=7641&p=75789#p75789.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW
nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


------------------------------------

Yahoo! Groups LinksJoin wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.