Re: SAL: II Dywizja Okladzin Medycznych im. Chetnego Kroku

pmk
 

Niniejszym ogłaszam powstanie: II Batalion Okładzin
Medycznych im. Chętnego Kroku (...) Dowództwo nad
Batalionem obejmuje plutonowy Wędrowycz-Paczenko de domo
Hjuhefner z siostrami niemiłosiernymi.
Z okazji debiutu w Mandragoracie - Serdeczne Wypierdalać,
Towarzyszu Plutonowy! Jako Głównodowodzący, potwierdzam
wpisanie Batalionu (BTW - w temacie jest dywizja? raczej
jednak batalion, dywizje powołuje jednak Komendantura) na
listę oddziałów SAL. Z chęcią dowiemy się o batalionie
czegoś więcej, może jakieś zdjęcia z akcji?

Przy okazji przekazuję odpowiedź z listy, od tow.
dekamerona Peruna:

Anarchia Napalm Perun:
Towarzyszu, więcej o sobie i standardowo, czyim jesteście
klonem.


--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku SAL: II Dywizja Okładzin Medycznych im. Chętnego Kroku pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=7641&p=75803#p75803.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.