Re: SAL: II Dywizja Okladzin Medycznych im. Chetnego Kroku

pmk
 

PTR:
Przy okazji przekazuję odpowiedź z listy, od tow.
dekamerona Peruna
He, he, he.--
pmk

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku SAL: II Dywizja Okładzin Medycznych im. Chętnego Kroku pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=7641&p=75804#p75804.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.