Re: Wandystan: Re: SAL: II Dywizja Okladzin Medycznych im. Chetnego Kroku

Tow. Radziecki
 

Czołem Kefas!

He, he, he.
To jest, zdaje się, tak zwana

--
PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.