Re: Wandystan: Re: Witam towarzyszy


Lord Wander
 

From: "khandkruper"

Poproszďż˝ o konkretne zadania.
Mozesz za�ozy� miasto. Albo zaj�c si� np. stolic�.

***********

Kochani, kochani- bez przesady z tymi miastami.

Moim zdaniem 3 jak na razie w zupe�no�ci wystarcz�- nie ma potrzeby mno�y�
byt�w ozdobnych, nie mog�cych z powodu braku kadr (i mieszka�c�w) pe�ni�
swojej roli.

Je�li tow. Gloniasz pragnie dzia�a� w urbanistyce, niech zajmie si� stolic�-
zgodnie z drugďż˝ z sugestii tow. Mandragora Jutrzenki.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.