Re: Wandystan: Co sie dzieje z SKW?


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 17 lipca 2012 09:23 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**


Czołem Micha¶!


Muszę powiedzieć, że w sercu ostatnio oposwandyzuję.
Niemożebyć!

Pornosocjalista, kompromisant, zdradant i ekumenant uznaje się za
zbliżonego do Opos Vandi? Chyba stało się ono zbyt rozlazłe,
kompromisowe i zeszło z drogi radykalnego betonu :(

-
Nie, po prostu bieg zdarzeń skłania mnie do wiary twardszej (najpierw
napisało mi się 'wiery', więc może jest gdzie¶ ¶wiecka Wiera Twardsza)


--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.