Re: Wandystan: No do chuja pana!


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 17 lipca 2012 18:56 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**


Czołem Wandystan!

Dobra, co tam do chuja. Pierdolę to serdecznie, ale nie będą mi jakieś
skurwysynki utrudniać działania dla Wandystanu.

Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i
obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej
sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji
oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi;
oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił,
kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać. Tak mi dopomóżcie
cytaty z pism świeckich: "Wy-pier-dalać! Wy-pier-dalać!" (Alth 4,1)
"Shit! Shit! Shit! Get me out of here!!!" (Zmt 1, 11) "Pupka chuj"
(DialŚw 1, 14) i tak dalej.

I tyle.

--
I to jest sensacja. O tym grzmią tabloidy nawet w Hasselandzie (czytaj -
diuk Kościński napisał o tym artykuł, a teraz namiętnie go czyta)

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.