Re: Wandystan: [SAL] Weryfikacja kadr


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 26 lipca 2012 01:48 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**


Czołem Wandystan!

Jak widać chuja to kogo obchodzi, ale kontynuję działania. Już wczoraj
ogłoszone zostało drugie postanowienie
(http://www.wandystan.eu/system/system.php?strona=2441) ws.
organizacji SAL.

A wcale nie, bo ja czytam.
Wnoszę o przywrócenie mnie do służby czynnej i skierowanie do jednostki
wedle uznania Komendanta SAL. Jeszcze by się, rozumicie, postrzelało.


--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.