Re: Wandystan: O głosie w wyborach


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 30 lipca 2012 13:40 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Czoem Wandystan!

Poniewa informacja umieszczona na stronie Sarmacji wskazuje, e gosu
nie oddao wielu wandejczykw, doszedem do wniosku, e to z konfuzji
- i potrzeba dobrej rady.

Zgodnie z uchwa Okrgowego Komitetu Partii w Sangjang, zaleca si
obywatelom wandejskim oddanie gosu pustego. Wrd wiodcych partii
politycznych, adna nie "zauwaya" potrzeby zabiegania o wandejski
elektorat. Jedyna partia "naturalnie sojusznicza" - KPS - nie
wystawia adnych kandydatw. Kefaszystowska Partia Pracy startuje w
sojuszu z rojalistami, a ich gwnym przeciwnikiem jest tzw. "Ludowy
Monarchizm", czyli narodowy agraryzm z domieszk wiernopoddaczoci.
Bastionem monarchofaszyzmu jest te lista mniejszoci scholandzkiej z
ich sucharami.

Obywatelu! Oddaj gos pusty! Lub skrel ich wszystkich!

Przeczytaem t wiadomo z opnieniem, a szkoda.
Nie naley zapomina, e oprcz partii, gosujemy te na ludzi. Ja z
czystym sumieniem mog zarekomendowa kandydatur mojego Syna, Alberta
Felimi-Liderskiego.

KPS przeywa problemy realiozowo-urlopowe obu liderw, mnie i tow. Koraba.
Nadto naley uzna, e strategia tow. Koraba - pozyskiwania tzw.
"pokemonw", czyli dziaaczy nieprzekonanych do ideaw wandyzmu-enadyzmu,
a przeywajcych jedynie chwilowe odczucia opozycyjnoci wobec
"trjkoalicji", okazaa si niesuszna. Dziaacze ci dali si wyuska
wrogim partiom jak nasionka sonecznika z upinek. Warto, by do KPS
doczyli starzy dziaacze z Wandystanu - szczerze na to licz.

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.