Re: Wandystan: Dwa nowe postanowienia głównodowodzącego


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 31 lipca 2012 09:12 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**
Postanowienie gwnodowodzcego Sarmackiej Armii Ludowej
z dnia 31 lipca ws. przywrcenia do suby czynnej

Art. 1.
Na podstawie art. 4 postanowienia gwnodowodzcego Sarmackiej Armii
Ludowej z dnia 24 lipca 2012 ws. weryfikacji kadr, przywraca si ppk
rezerwy mandragora Michasia Winnickiego do suby czynnej, w stopniu
podpukownika.

Art. 2.
podpukownikowi Winnickiemu powierza si dowdztwo nad:
a) Plutonem Egzekucyjnym im. J. enady;
b) Gelloskim Hufcem Maszynowym.

Art. 3.
Formuje si ponownie Gelloski Hufiec Maszynowy oraz przesuwa do
suby garnizonowej w 4 Armii.

Art. 4.
Postanowienie wchodzi w ycie z momentem ogoszenia.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Gwnodowodzcy SAL

-----

Wypierdala!

Wypierdala ku chwale Ojczyzny, Towarzyszu Komendancie!

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.