Re: Wandystan: No do chuja pana!


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 1 sierpnia 2012 22:37 użytkownik Alojzy Pupka-Bumbum <
@alojzypupka> napisał:

**


W dniu 31 lipca 2012 03:53 użytkownik JKM Michał Feliks
<pplk.winnicki@...> napisał:


I to jest sensacja. O tym grzmią tabloidy nawet w Hasselandzie (czytaj -
diuk Kościński napisał o tym artykuł, a teraz namiętnie go czyta)
Słyszałem że nawet sama Magda Hasse przysłała z tej okazji tow. Radziec-
kiemu swoje aktualne zdjęcie:
http://24.media.tumblr.com/tumblr_lw6c8mfuHR1qh2o8no1_1280.jpg

http://kkomuna.w.interia.pl/ !!!

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.