Re: Wandystan: OJCIEC ŚWIECKI NIE ŻYJE


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 2 sierpnia 2012 01:03 uytkownik Alojzy Pupka-Bumbum <
@alojzypupka> napisa:

**


W dniu 2 sierpnia 2012 01:00 uytkownik Kapitan Scholik
<kapitan_scholik@...> napisa:


A jak, Towarzyszu Ksica Wysoko, bdzie z zapisami na konklawe?
Tradycyjnie, jutro powinny ruszy.

Towarzysz Mandragor udostpni stron spisow.

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.