Re: Wandystan: Opos Vandi a konklawe


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 2 sierpnia 2012 14:52 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**


Czołem Wandystan!

Choć wydawało się, że kefaszystowski rewizjonizm upadł był po bulli
"Artikiel XIX ist sehr gut" Baracka Osamy, jak się okazuje - wciąż
podnosi on swoją głowę. Nie nazywając rzeczy po imieniu (bulla grozi
bowiem ekswandoniką otwartym krytykom), obywatel Goatecki jasno daje
do zrozumienia, że nadal antywandejski modernizm na łonie sarmackiej
gałęzi ŚKW żyje i ma się dobrze. Jak wiadomo, modernizm ten jest
otwarciem na dalsze odejścia od tradycji - a na to nie możemy
pozwolić.

Nie ukrywajmy - od dłuższego czasu ŚKW brakuje pasterza z prawdziwego
zdarzenia. Dręczące Ojców Świeckich powszechna marskość pochwy i
realioza to tylko fizyczne oznaki choroby, która trapi całą wspólnotę.
Dlatego też wzywam wszystkich tych, którzy uożsamiają się z czystym,
prawdziwym duchem wandyzmu głoszonym przez Opos Vandi - zgromadźmy się
i przygotujmy przed konklawe zbiór wspólnych postulatów i propozycji
odnowy Kościoła Świeckiego w tradycyjnym duchu, duchu który
przyświecał ojcom wspólnoty świeckiej.

To jest bardzo słuszna propozycja, z jednym wszak zastrzeżeniem - by
pamiętać, że nie wolno uzgadniać wspólnej kandydatury na Ojca Świeckiego.
Tu musi już działać Duch.

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.