Re: Wandystan: Opos Vandi a konklawe


Tow. Radziecki
 

Czołem Alchien!

Jasne, to nie jest rozwiązanie strukturalne - ale mi też chodzi raczej o zmianę podejścia.
Jak każdy ma swoją cegiełkę (a nie tylko podpis/tytuł), to mocniej skłania go to do
aktywności, a nowym (nowo nawróconym na Wandę) daje silniejsze wrażenie, że w
Kościele coś się dzieje.
Nie krytykując - równie dobrze można powiedzieć, że człowiek lepiej
działa, kiedy jest do czegoś przez kogoś zobowiązany, kiedy przed kimś
odpowiada i ktoś może - chociażby i na zasadzie jedynie dobrej woli -
ocenić jego pracę i ewentualnie pociągnąć do jakiejś tam
odpowiedzialności. Poza tym podlegając komuś czuje się częścią
większej całości, a nie tylko samotnym stachanowcem.

Dorzucając tu w kwestii Dalajwandy, żeby nie mnożyć maili: można wrócić do pierwotnego kształtu,
stworzyć jakiś rodzaj Kurii (przeróbki same się cisną na usta), żeby zastąpiła go w sprawach
administracyjnych. Tylko nie blokujmy natchnień proroczych wśród wiernych. Mam taką trochę wizję
ŚKW (chyba to dla niej Duch Świecki mnie do życia przywrócił), który składałby się właśnie z masy
różnych nieujednoliconych, jedno-dwuosobowych struktur o sieci niejasnych powiązań, do tego
mnóstwa kaznodziei-pustelników-wędrownych meneli, a spójność ŚKW byłaby bardziej doktrynalna
niż administracyjna (z mocną rolą OŚ albo Soboru, żadna różnica). Za długo Kościół szedł właśnie
tą drogą uspójnienia struktury, pozwalając rozluźnić się więzom doktrynalnym - trzeba zmienić
kierunek na dokładnie przeciwny.
To raczej nie kierunek, a zwrot :P Generalnie - co do natchnień
proroczych, to tę rolę co do zasady spełniają Pisma Świeckie. Tu pisze
co chce, kto chce - z minimalną korektą i centralizmem. Nie pamiętam
większych sporów czy tym bardziej wojen edycyjnych - kojarzę właściwie
tylko dwie tego typu zmiany - ja przesunąłem księgę Zamiatajły do
niekanonicznych, a w drugą stronę powędrowała najnowsza z ksiąg -
Pierwsza Wizyta w Rotrii wg. Swarza i Michasia. I w obu przypadkach
oporu raczej niet.


--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.