Zgłoszenie kandydatury do Orderu Braterstwa


"Podpułkownik Winnicki
 

Towarzyszki (?) i Towarzysze,

Dziś obejrzałem ueberwandny filmik promujący Sarmację jako
organizatora v-mundialu. Widać go tu:
http://www.sarmacja.org/index.php?p=herold,3046,23

Genosse Wanda Stadt wygląda na nim splendidnie. Czy nie warto nadać
twórcy nasz Order Braterstwa?

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.