Re: Wandystan: Zgłoszenie kandydatury do Orderu Braterstwa


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 4 sierpnia 2012 02:29 uytkownik Alojzy Pupka-Bumbum <
@alojzypupka> napisa:

**


W dniu 3 sierpnia 2012 21:10 uytkownik JKM Micha Feliks
<pplk.winnicki@...> napisa:


Genosse Wanda Stadt wyglda na nim splendidnie. Czy nie warto nada
twrcy nasz Order Braterstwa?
Wandakabana w 1:26 liczna i jak na doni, ale eby od razu Order?

No bo tak jako miaem dzie dobroci.

BTW, zauwayem e w spisie orderw nie ma Orderu Grotewohla za wybitne
osignicia sportowe...moe by przywrci? :)

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.