Re: Wandystan: Zgłoszenie kandydatury do Orderu Braterstwa


Helmut Walterycz
 

On 2012-08-04 23:58, JKM Michał Feliks wrote:
No bo tak jako¶ mia³em dzieñ dobroci.

BTW, zauwa¿y³em ¿e w spisie orderów nie ma Orderu Grotewohla za wybitne
osi±gniêcia sportowe...mo¿e by przywróciæ? :)
Koniecznie!

Czy Mirth dostał był?

--
Karakachanow sr
działacz sportowy

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.