Re: Wandystan: Opos Vandi a konklawe


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 5 sierpnia 2012 15:02 użytkownik Grigorij
<mistrzu.007.1@...> napisał:


Ja przez zdecydowaną większość swego wandyfikatu wchodziłem na
sarmacki czat jako BarackOsama i prowadziłem sensualne dyskusje
religijne, zabrakło tego u Brawo Bydgoszczy, który swą rolę traktował
jako nieistotną bzdurę.

To cenna informacja, o tym nie wiedziałem bo rzadko tam zaglądam.
Faktem jest, że Brawo B. mnie zawiódł, liczyłem tu na spokojny może,
ale jednak w miarę treściwy wandyfikat. Życzyłbym sobie, żeby następny
Papież przyniósł sporą zmianę jakościową, z pomysłami na inicjatywy i
żywą obecnością jako Papież własnie, zarówno w Sarmacji jak i
Wandystanie (a może i za granicą). Mamy sporą popularność Kościoła,
nie zmarnmy jej.

--
z poważaniem,

Michał Feliks
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.