Re: Wandystan: Jedziemy na konklawe!


Helmut Walterycz
 

On 2012-08-07 00:03, gds wrote:
Poka¿my mo¿e, ¿e znamy wandejskie zwyczaje? Od kiedy to podpisujemy siê
numerami?
Wybaczcie, to z forum, wysięg do forumnautów.

--
Bonek

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.