Re: Wandystan: [SAL] Weryfikacja kadr


Helmut Walterycz
 

On 2012-08-07 01:07, Alojzy Pupka-Bumbum wrote:
W dniu 3 sierpnia 2012 00:29 użytkownik Zgroza<llll@vp.pl> napisał:

Swoją drogą, nie powinniście się podpisywać ppłk mndg Alojzy akć
Pupka-Bumbum?
Pijesz do kolejności, czy do skrótu od mandragora?
W każdym wypadku − dlaczego akurat tak, a nie tak jak robię
dotąd?
Skrót ja źle zapisałem, ale archiksięć powinno się zapisywać jak kardynał lub książę, bo to funkcja wyższego rzędu.


--
Leszek Karakachanow Sr.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.