Re: Wandystan: Konkurs na prefekta


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 6 sierpnia 2012 21:35 użytkownik gds <grzegorzdstunza@...> napisał:
Jako znany ignorant nadal nie jestem pewny nazwy funkcji, ale jeśli dobrze
zapamiętałem - możemy ustanowić prefekta na forum MW (czy prefekt ma coś
wspólnego z LDMW? Jako wyznawca oddolnego ruszenia, proszę o poprawienie i
uzupełnienie braków wiedzy).

Ogłaszam konkurs na prefekta Mandragoratu Wandystanu.

Wymagania stawiane kandydatom:
- aktywność w Wandystanie od co najmniej trzech miesięcy,
- znajomość wandejskiej tradycji, praktykowanie wandyzmu i wiara w Ideały
Rewolucji.

Wszystkie kandydatury będą sprawdzone przez Służbę Bezpieczeństwa.
Zgłoszenia do 10.08.2012.

Ja nie mogę, bo jestem sędzią. Ale sugeruję, by sam Towarzysz Perun
się zgłosił. :)


--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.