Re: Wandystan: Zgłoszenie kandydatury do Orderu Braterstwa


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 6 sierpnia 2012 23:26 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Czoem Pupka!


Formalnie to teraz nie ma NIETZSCHEGO, bo wisimy w prni prawnej.
<bum> Czog akumulatorowy C-130 "Fryderyk Nietzsche" spada na budynek sdu.

Nietzsche ju jest, teraz czas robi dalej.

Ahahahahahahaha ale mu fajnie dojechae HENRYK. ROTFL.

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.