Re: Wandystan: Re: Jedziemy na konklawe!


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 8 sierpnia 2012 02:49 użytkownik Grigorij
<mistrzu.007.1@...> napisał:
W dniu 8 sierpnia 2012 01:02 użytkownik mdgr pplk Defloriusz Dyman
Winnicki <pplk.winnicki@...> napisał:

To nie monarchonaziści, to tylko nacbole. Nic szczególnie groźnego, ważne
że codziennie zjada obiadek, odrabia lekcje i szanuje Wandę.
A ma chłopaka?

Póki co pracujemy nad pojawieniem się pierwszych włosów łonowych.

--
z poważaniem,

Defloriusz Dyman Winnicki - Wander
mandragor
podpułkownik
I Sekretarz KC KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.