ODP: Re: Wandystan: Z zaswiatow


Majkel Bumbum <majkel_bumbum@...>
 

Spójżcie tylko na Baridas. Jest on zwykła republiką, ma ustruj mniej więcej
równie demokratyczny co Wandystan, ale teraz, po odłaczeniu od Drealmandu,
umiera. Dlaczego? Moim zdaniem głownie dlatego, że nie ma w nim prawie
niczego, co przyciągnęłoby rzesze nowych mieszkańców, nie ma cechy
szczególnej, która by zwabiała nowych mieszkańców i odrózniała go wyraźnie
od innych mikronacji. Wandystan taką ma, jest nią jego odmienność i
niezwykłość, stworzona przez ideologię, kult Wandy, także to unikalne
nazewnictwo. Wszystko to jest jego unikalna częścią i moim zdaniem powinno
zostać zachowane.
Krzysztof kaw. Bojar

Zapewniam Kawalera że Baridas nie umiera... otóż po wprowadzeniu Konstytucji
Baridas odżywa. A na dodatek zbliżają się wybory prezydenckie:>
A jak wiadomo nic nie pobudza v-państwa do życia tak jak wybory:D

--
sir Majkel Bumbum
Minister Spraw Wewnętrznych Baridasu
Kandydat na urząd Prezydenta RB
z ramienia Partii Nowa Demokracja<buahahaha>

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.