Re: Wandystan: Piłka rewolucyjna


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 19 sierpnia 2012 04:50 uytkownik Alojzy Pupka-Bumbum <
@alojzypupka> napisa:

**


2012/8/17 ANP <grzegorzdstunza@...>:


Co jak co, na pice si nie znam, ledwo druyn ogarniam, ale nazwy
druyn
mamy przednie!
Tylko gdzie Rotor Precelkhanda? Gdzie Zy Dotyk Winnica?
Also: dam relacji z rozgrywek. Publikowanych na LDMW.


Bd. Oficjalne. Publikowane take na LDMW. Przez ostatnie dni zabaroyem
w Gnomii, ale wracam do ywych.

--
z powaaniem,

Defloriusz Dyman Winnicki - Wander
mandragor
podpukownik
I Sekretarz KC KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.