Re: Wandystan: Komunistyczna Partia Sarmacji (wandów)


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 24 sierpnia 2012 19:25 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Cytat z pierwszej konstytucji MW: "Pamitajc o naukach towarzysza
Zenona Wandy Przepechowicza, o jego twrczym wkadzie w nowoczesny
marksizm-leninizm i maoizm-hodyzm". Maoizm-hodyzm pominem, bo
uznaem, e to bdzie dla niektrych kontrowersyjne, a wy si o
marksizm-leninizm burzycie.

Kontrowersyjny to jest marksizm i leninizm. Maoizm-hodyzm nie jest
pieprzem do gwna, jest FUNDAMENTEM.


--
z powaaniem,

Defloriusz Dyman Winnicki - Wander
mandragor
podpukownik
I Sekretarz KC KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.