Re: Wandystan: Komunistyczna Partia Sarmacji (wandów)


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 24 sierpnia 2012 19:34 użytkownik ANP
<grzegorzdstunza@...> napisał:


Zapisałem się, bo warto, żebyśmy pokazali się jako jedność, ale moim
zdaniem trzeba skończyć z odwoływaniem do "realnych" zbrodniarzy jak Stali
i inni, podobnie jak z Marksem i Engelsem. To równoległe i wypaczone
komunistyczne działania, które z Wandą miały niewiele wspólnego.

-
Marks z Engelsem byli zbrodniarzami na prawdziwie masową skalę.
Skradając się pod osłoną nocy ulicami Heidelbergu, gwałcili małe
dziewczynki, by potem dusić je wpychanymi do gardziołek zwitkami
banknotów.

--
z poważaniem,

Defloriusz Dyman Winnicki - Wander
mandragor
podpułkownik
I Sekretarz KC KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.