Re: Wandystan: Komunistyczna Partia Sarmacji (wandów)


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 24 sierpnia 2012 19:58 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**

Pamitam (z lektury archiww) jak dawn dyskusj z LDKS, gdzie
Micha dyskutowa - nie pomn z kim - wanie nt. Czerwonych Khmerw i
Pol Pota. Nie zaprzecza ich zbrodniom, natomiast broni tego, e nie
byo to bezsensowne ludobjstwo - jak jego rozmwca twierdzi - a
ludobjstwo wynikajce wprost z ich interpretacji marksizmu i
polpotyzmu jako takiego. To tylko przykad - ale pokazuje pewne
nastawienie, jakie przynajmniej jemu przywiecao przy tworzeniu MW.

Powtarzajc - nie chodzi tu o relatywizacj i umniejszanie zbrodni,
ale o przeciwstawienie si cicego na nich odium milczenia -
czciowo przez pastisz i humor, jak Bonawentura wspomnia, do
czarny. Bo jeeli dopucimy do cakowitej stygmatyzacji tych ludzi,
systemw i pogldw - to de facto przestaniemy o tym rozmawia i w
kocu wszyscy o tym zapomn.

Dokladnie. Kontestowanie prostych klisz mylowych i pisania historii na
nowo, to raz. Montypythonowskie podejcie do rzeczywistoci zakadajce
obalanie wszelkich tabu - to dwa. Jestem zdumiony e wrd starych Wandw w
ogle pojawiaj si jakie gosy przeciw powoywaniu si na stare nurty
rewolucyjne. Jak tak dalej pjdzie Winnic przemianujecie na New Blackwood.

--
z powaaniem,

Defloriusz Dyman Winnicki - Wander
mandragor
podpukownik
I Sekretarz KC KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.