Re: Wandystan: Komunistyczna Partia Sarmacji (wandów)


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 26 sierpnia 2012 01:07 użytkownik Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:
W dniu 26.08.2012 o 01:00 mdgr pplk Defloriusz Dyman Winnicki
<pplk.winnicki@...> pisze:

Jestem zdumiony że wśród starych Wandów w ogóle pojawiają się
jakieś głosy przeciw powoływaniu się na stare nurty rewolucyjne.
Wiecie, nie pierwszy raz takie rzeczy się pojawiały... pamiętacie, jak
doszło do powstania LOK-u?

Nie pamiętam, stary jestem. Odświeżcie mi, jeśli łaska.


--
z poważaniem,

Defloriusz Dyman Winnicki - Wander
mandragor
podpułkownik
I Sekretarz KC KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.