Re: Wandystan: Komunistyczna Partia Sarmacji (wandów)


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 26 sierpnia 2012 01:43 użytkownik Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:
W dniu 26.08.2012 o 01:25 mdgr pplk Defloriusz Dyman Winnicki
<pplk.winnicki@...> pisze:

Nie pamiętam, stary jestem. Odświeżcie mi, jeśli łaska.
Keller próbował przeforsować jakąś ustawę, zakazującą "istnienie partii
politycznych i innych organizacji odwolujacych sie w swoich programach do
totalitarnych metod i praktyk dzialania nazizmu, faszyzmu i komunizmu", i
to się nie spodobało paru osobom. Więc to co robi Perun nie jest nowe, to
jest czystej wody kelleryzm.

Aż dziw że nie zmarłem wtedy na zawał ze śmiechu.
--
z poważaniem,

Defloriusz Dyman Winnicki - Wander
mandragor
podpułkownik
I Sekretarz KC KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.