Re: Wandystan: Komunistyczna Partia Sarmacji (wandów)


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 26 sierpnia 2012 11:37 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Czoem Micha!


Dokladnie. Kontestowanie prostych klisz mylowych i pisania historii na
nowo, to raz. Montypythonowskie podejcie do rzeczywistoci zakadajce
obalanie wszelkich tabu - to dwa. Jestem zdumiony e wrd starych
Wandw w
ogle pojawiaj si jakie gosy przeciw powoywaniu si na stare nurty
rewolucyjne. Jak tak dalej pjdzie Winnic przemianujecie na New
Blackwood.

O, to to. Moe KPS przyczy si do KPS(w), ebycie mogli razem z
nami przeciwstawi si modernizmowi? ;-)

Instytucji nie zlikwiduje, ale wsppraca polityczna wydaje mi sie
oczywista.

--
z powaaniem,

Defloriusz Dyman Winnicki - Wander
mandragor
podpukownik
I Sekretarz KC KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.