Re: Wandystan: Komunistyczna Partia Sarmacji (wandów)


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 26 sierpnia 2012 16:03 uytkownik Alojzy Pupka-Bumbum <
@alojzypupka> napisa:

**


W dniu 26 sierpnia 2012 14:51 uytkownik mdgr pplk Defloriusz Dyman
Winnicki <pplk.winnicki@...> napisa:

Instytucji nie zlikwiduje, ale wsppraca polityczna wydaje mi sie
oczywista.
Ja mam parcie na dziaanie i na dyskusj. Teraz, nie za miesic
czy dwa. Zrbmy jakie zamknite, kuhwa, plenum, zjazd czy co-
kolwiek, na jakiej LD, albo innej grupie pejs-zbukowej, najlepiej
wsplnie KPS--KPS/w/ i ustalmy jakie chocia zrby programu
merytorycznego, planu dziaania etc.


Teraz to ja wyjedam na 3 tygodnie, wiec bede sie pojawial zrywami, o ile
w ogole. Jak wroce, Panie.

--
z powaaniem,

Defloriusz Dyman Winnicki - Wander
mandragor
podpukownik
I Sekretarz KC KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.