Re: Wandystan: Beka


Helmut Walterycz
 

On 2012-08-27 19:20, Paweďż˝ Ciupak wrote:
W dniu 27.08.2012 o 19:14 Zgroza<llll@vp.pl> pisze:

Niemniej, niedo�cignionym wzorem grywalno�ci pozostaje
Gnomon<chlip>
A w�a�nie, co z umuzealnieniem stron Gnomii? Pami�tam, �e kto� mia� to ju�
rok temu zrobiďż˝, ale chyba nie miaďż˝ czasu.
Jest to sprawa trudna i dra�liwa, poniewa� tow. Waldemaria pozostaje nieuchwytna niczym w�gorz brugijski na wiosn�.

--
Karakachanow sr

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.