Re: Wandystan: Cenzura w Bez Pudru

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Odrobinkę skandaliczne, kurwa.
Praca wandejczyków = własność Korony
Praca Khanda = własność Khanda

Zajebiście, nie?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.