Re: Wandystan: Cenzura w Bez Pudru

Tow. Radziecki
 

Czołem Perun!

Jestem prawnym ignorantem, na co
słusznie mi zwrócił uwagę Tow. Radziecki
Abstrahując od całej reszty - źle odebrałeś o to o co mi chodziło. Nie
chodziło mi o ignorancję. Chodziło mi jedynie o sam fakt, że nie
zadałeś sobie minimum trudu (naprawdę, to jest mniej niż 5 minut żeby
to znaleźć) żeby zajrzeć do regulacji, co, ponieważ sam zdecydowałeś
się zostać funkcjonariuszem publicznym, jest twoim obowiązkiem.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.