Re: Wandystan: Test

Tow. Radziecki
 

Czołem Perun!

Na wszelki wypadek sprawdzam, czy lista działa ;)
Dzięki, to też dla mnie test, czy jeszcze tu jestem :P

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.