Re: Wandystan: Test

ANP <grzegorzdstunza@...>
 

2012/9/1 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@...>

Czołem Perun!

Na wszelki wypadek sprawdzam, czy lista działa ;)
Dzięki, to też dla mnie test, czy jeszcze tu jestem :P

Moja nerwica wyrażona w mailu też może zaboleć, ciekawe, jaki Książę ma
humor, domyślam się, że słaby ;)

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.