Wandystan: Re: Test

diuk Khand <khand@...>
 

--- In wandystan@..., Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@...> wrote:

Przy okazji - dziękuję za słodkie nagranie na automatycznej
sekretarce. Czy ono też jest objęte prawami autorskimi?

Tak, prosze potraktowac je jako prywatna korespondencje i nie upubliczniac.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.