Re: Wandystan: Re: Test

ANP <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 1 września 2012 20:19 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:


No tak, jakby LDMW miało szwankować, wtedy kiedy samopoczucie Jaśnie
Panującego, to dawno byśmy się o tym przekonali.

Przy okazji - dziękuję za słodkie nagranie na automatycznej
sekretarce. Czy ono też jest objęte prawami autorskimi?

Ech, dla mnie ŻENUA. Zawsze myślałem, że pełnienie mikronacyjnych funkcji
wymaga umiejętności oddzielenia awatara od fizycznej codzienności
(paradoks, bo wiem, że Khandowi o rozdzielenie chodzi, ale jednocześnie
znikąd wizerunek sterującego awatarem się w mikronacji nie wziął, prawda?).

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.