przypominam


Hodża I <edkum.spirytkum@...>
 

Rozumiem, że tu trwa napierdalanka ale jutro zaczyna się sobór.

Kto jeszcze się nie zapisał a chce, przypominam. Dzisiaj mija termin
składania wniosków o dołączenie do soboru. Potem, choćby srały skały,
koniec.

http://www.sarmacja.org/index.php?p=herold,3249

--
Hodża I

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.